شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه آلات آزمایشگاهی

کلیه شیشه‌ آلات آزمایشگاهی از جنس پیرکس با مارک BOROSCILICATE و KIMEKS با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مانند:
انواع شیشه آلات آزمایشگاهی شامل بشر‌، ارلن، بالن ته‌صاف و ته‌گرد، بالن ژوژه، بورت، استوانه مدرج، باریل، پتری‌دیش، دسیکاتور شیردار و ساده، شیشه‌ آلات پودری و مایعی سفید و رنگی، قیف دکانتور، قیف ساده، لام و لامل، پی‌پت و همچنین ساخت شیشه‌ آلات آزمایشگاهی مطابق نقشه ارائه شده توسط مشتری.