مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر

لیست تجهیزات آزمایشگاهی مختلف
تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز رشته ها و تخصص های مرتبط با آزمایشگاه
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
دستور العمل تهیه محلولهای مادر
دستور العمل تهیه محلول های مادر ( استوک )
آذر ۲۸, ۱۳۹۶
نمایش همه

مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر

تست مصرف مشروبات الکلی

مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی در مظنونین به شرب خمر

 الکل سنج تنفسی

مصرف الکل از دو جنبه حائز اهمیت است، اولا از جنبه بروز عوارض جسمی ثانیا به علت تاثیر بر سیستم عصبی که موجب بروز رفتارهای غیراخلاقی و جرم و جنایت می شود. از آنجا که براساس ماده 174 قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی در صورت اثبات، جرم محسوب شده و مستوجب حد می باشد. از این رو، اثبات مصرف الکل در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

مقایسه کارآیی الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی

آنچه در آزمایشگاه های پزشکی قانونی انجام می شود جست و جوی الکل در خون با دستگاه گاز کروماتوگراف و الکل سنج تنفسی می باشد. ولی کارایی این دو روش در ایران بطور دقیق با هم مقایسه نشده است. گاز کروماتوگراف یک روش استاندارد و مرجع است. اما به دلایل زیر انجام آن بصورت یک روش روزمره مشکل است: هزینه خرید و نگهداری بالایی دارد؛ تجهیز همه شهرها به دستگاه گاز کروماتوگراف مقدور نیست؛ گرفتن نمونه خون نیاز به افراد زبده دارد، با توجه به سرعت بالای متابولیسم و دفع الکل در بدن نتایج خطا و منفی کاذب بالاتری دارد؛ تفسیر نتایج حاصل از گاز کروماتوگرافی ( GC ) نیاز به کارشناسان و متخصصین خبره دارد.

برعکس دستگاه الکل سنج تنفسی، ارزان و از لحاظ اقتصادی به صرفه است؛ کار با آن راحت و سهل است؛ نتایج به سادگی قابل درک و ارایه است.

 

دستگاه الکل سنج تنفسی

 

با توجه به توضیحات فوق چنانچه مشخص شود نتایج آماری حاصل از الکل سنج تنفسی از صحت و دقت کافی و همچنین ویژگی و حساسیت لازم در مقایسه با روش مرجع گاز کروماتوگرافی برخوردار است، می توان از آن در مراکز و مکان هایی که گرفتن نمونه خون میسر نیست و یا اینکه تجهیزات گاز کروماتوگرافی وجود ندارد و زمان ارزشمند است، استفاده نمود. بهترین ستون جداسازی الکل، ps-dvbPorrapak Q ( کوپلیمراستیرن و دی وینیل بنزن ) می باشد.

در تحقیق Breakspele و Williams در دانشگاه مرکزی کوینزلند استرالیا انواع مختلف الکل سنج های تنفسی مثل پیل سوختی، مادون قرمز و نیمه هادی، بررسی و نیز نتایج حاصله با GC مقایسه گردیده است. این تحقیق نشان داد که الکل مترهای دارای تکنولوژی پیل سوختی دقت بالایی دارند و انواه قابل حمل آنها می توانند در بزرگراه ها و جاده ها توسط پلیس مورد استفاده قرار گیرند.

انواع دارای تکنولوژی مادون قرمز، هوای آلوئولی موجود در حفره دهانی را مورد سنجش قرار می دهند و جهت غربالگری مناسب هستند. انواع پیل سوختی دارای حداقل تداخل اثر با سایر مواد غیر الکلی بوده، دقت عمل بالاتری دارند، جهت حفظ دقت جوابدهی باید کالیبراسیون آنها به طور مرتب انجام شود. در بررسی این مقاله هم نوع پیل سوختی مورد استفاده قرار گرفت.

 

دستگاه الکل سنج تنفسی

در تحقیق صورت گرفته، از مجموع 432 مورد آزمایش تست الکل که با هر دو روش الکل سنج تنفسی و گاز کروماتوگرافی انجام شد، با الکل سنج تنفسی 220 مورد منفی و 212 مورد مثبت گردید؛ در حالی که به روش گاز کروماتوگراف 176 مورد منفی و 256 مورد مثبت شد. به عبارت دیگر تست الکل به روش تنفسی در 51 درصد مراجعین منفی و 49 درصد مراجعین مثبت است. در حالی که تست الکل به روش گاز کروماتوگرافی در 40 درصد موارد منفی و در 60 درصد موارد مثبت شده است. در همه مواردی که تست الکل آن به روش تنفسی مثبت شده است، به روش گاز کروماتوگرافی نیز مثبت شده است. لذا به روش الکل سنج تنفسی مثبت کاذب دیده نشده است. از طرفی میزان موارد مثبت به روش گاز کروماتوگرافی 11 درصد بیشتر از موارد مثبت به روش تنفسی بود. این نشان می دهد در 6/14 درصد موارد نتیجه منفی کاذب می باشد. با توجه به تست آماری مجذور کای ( 300/0 = P ) این اختلاف از نظر آماری معنی دار است.

همچنین حساسیت روش الکل سنج تنفسی 8/82 درصد و اختصاصیت آن معادل 100 درصد می باشد.

ارزش اخباری منفی به روش الکل سنج تنفسی 80 درصد است و ارزش اخباری مثبت آن 99 درصد است؛ که نشان می دهد این روش مثبت کاذب ندارد.

میانگین غلظت الکل در افراد تحت مطالعه به روش الکل سنج تنفسی برابر 17/10 ± 91/40 می باشد. میانگین غلظت الکل در همان افراد به روش گاز کروماتوگرافی 96/10 ± 12/41 است، که با توجه به تست آماری تی، این اختلاف میانگین ها از نظر آماری معنی دار نیست ( 97/0 = P ). در ضمن میانگین غلظت الکل در خون افرادی که صرفا در روش گاز کروماتوگرافی تست آنان مصبت بود، 5/28 میلی گرم در دسی لیتر می باشد.

نتایج بدست آمده به روش الکل سنج تنفسی و همچنین آزمایش الکل به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه انها از طریق آزمون های اماری نشان می دهد که حساسیت الکل سنج های تنفسی در مقایسه با روش گاز کروماتوگرافی 80 درصد است. در حالیکه ویژگی روش الکل سنج تنفسی 100 درصد است.

اما حساسیت الکل سنج تنفسی در مقایسه با گاز کروماتوگرافی 80 درصد است و در 6/14 درصد موارد نتیجه منفی کاذب نشان داده است. بنابراین در مواردی که نتیجه تست الکل سنج تنفسی منفی است، ممکن است به روش گاز کروماتوگرافی این نتیجه مصبت باشد.

در این مورد که چرا در روش الکل سنجی تنفسی در 6/14 درصد موارد منفی کاذب دیده می شود، علل مختلفی را می توان دخیل دانست که عبارتند از: تداخل متابولیک داروها، مواد و عناصر موجود در هوای تنفسی، ناکافی بودن هوای تنفسی، وضعیت متابولیسم افراد، زمان مصرف الکل و یا در نهایت میزان خطای خود دستگاه الکل سنج تنفسی است که جهت بررسی هر کدام تحقیقات جداگانه ای توصیه می شود.

 

دستگاه الکل سنج تنفسی

با توجه به یافته های تحقیق به این نتیجه می رسیم که اگر نتیجه تست الکل به روش الکل سنج تنفسی مثبت شود با توجه به ویژگی صد در صدی  و عدم وجود مثبت کاذب در این روش، نتیجه به طور قطعی قابل اعتماد بوده و آن را می توان به مراجع قضایی و انتظامی اعلام نمود.

در صورت منفی شدن نتیجه تست الکل به روش الکل سنج تنفسی به توجه به حساسیت الکل سنج تنفسی در مقایسه با گاز کروماتوگرافی که 80 درصد است و 6/14 درصد موارد نتیجه منفی کاذب نشان داده است چنانچه مصرف الکل منجر به وقوع جنایت گردیده باشد و تعیین آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد، در این موارد باید نمونه خون به روش گاز کروماتوگرافی مورد آزمایش گیرد.

با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق ارزیابی نتایج حاصل از الکل سنج تنفسی با روش گاز کروماتوگرافی است و با توجه به مزایای ذکر شده، استفاده از الکل سنج تنفسی جهت آزمایش الکل از مظنونین به شرب خمر جهت مراجع قضایی و انتظامی و پلیس پیشنهاد می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *