اسپکتروفتومتر

شهریور ۲۹, ۱۳۹۵
اسپکتروفتومتری

اسپکتروفتومتری

اسپکتروفتومتری اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۴
شرایط استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

شرایط استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

شرایط استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر: اتصال دستگاه به پریز برق از طریق محافظ برق ( UPS ) انجام پذیرد تا نوسانات برق تاثیری روی دستگاه نداشته […]