تجهیزات آزمایشگاه گیاه‌پزشکی

آذر ۲۴, ۱۳۹۶
لیست تجهیزات آزمایشگاهی مختلف

تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز رشته ها و تخصص های مرتبط با آزمایشگاه

⌘ تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی کشاورزی، گیاه‌شناسی و گیاه‌پزشکی 1. دستگاه تعیین سطح برگ گیاه (مخرب و غیر مخرب) 2. محفظه رشد گیاه (گراس چمبر) 3. […]