تصویر ترازو آزمایشگاهی

آبان ۸, ۱۳۹۶
ترازوی آزمایشگاهی

معرفی ترازوی آزمایشگاهی | انواع ترازوی آزمایشگاهی

ترازو ترازو وسیله ای است که در نتیجه نیروی جاذبه ای که به جسم یا ماده وارد می شود، وزن آن را اندازه گیری می کند. […]