جدول مواد شیمیایی

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶
مواد شیمیایی

جدول اسامی مواد شیمیایی در قدیم و صنعت | نام دیگر مواد شیمیایی

جدول اسامی مواد شیمیایی در قدیم و صنعت بعضی از مواد شیمیایی در بین مردم با نام متفاوتی از نام صنعتی خود شناخته می شوند. نام […]