محلول سدیم ددوسیل سولفات

آذر ۲۸, ۱۳۹۶
دستور العمل تهیه محلولهای مادر

دستور العمل تهیه محلول های مادر ( استوک )

محلول کلرید سدیم 5 مولار (NaCl 5M) مقدار 292 گرم NaCl در 650 سی سی آب مقطر دوبار تقطیر حل شده و سپس حجم به یک […]