مقایسه سانتریفیوژ­ها

مهر ۱۷, ۱۳۹۵
سانتریفیوژ

سانتریفیوژ چیست

سانتریفیوژ : سانتریفیوژ ها برای جدا کردن ذرات از محیط مایع به وسیله رسوب دادن آنها به کار می­روند. اساس فیزیکی جداسازی اعمال نیروی گریز از […]