میکروتوم

دی ۴, ۱۳۹۵

میکروتوم چیست؟ |آذین تجهیز-تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

میکروتوم چیست؟ میکروتوم به عنوان ابزاری برای ایجاد برش خیلی نازک از تکه های مواد استفاده می شود که مقطع نامیده می شود. میکروتوم به عنوان […]