میکروسکوپ نوری

مهر ۲۵, ۱۳۹۶
میکروسکوپ المپیوس

معرفی و راهنمای استفاده و نگهداری میکروسکوپ ها

میکروسکوپ میکروسکوپ ( Microscope ) برگرفته از واژه های یونانی micros به معنای کوچک و skopien به معنای دیدن یا بررسی کردن است. در این بخش […]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶
میکروسکوپ

اهمیت و کاربرد میکروسکوپ در چیست؟ | آذین تجهیز فروش انواع میکروسکوپ

میکروسکوپ ها به دانشمندان برای مطالعه میکروارگانیسم ها، سلولها، ساختارهای کریستالی وساختارهای مولکولی کمک می کنند. آنها یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی در مواقعی که دکترها […]