نمایشگاه تجهیزات پزشکی

شهریور ۲۳, ۱۳۹۵

نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث

نمایشگاه تجهیزات پزشکی عرب هلث (دبی) بزرگترین نمایشگاه و کنگره در خاورمیانه و دومین نمایشگاه بزرگ پزشکی در جهان است. در حقیقت هیچ عرصه مهم دیگری […]