نکات ایمنی استون

آذر ۲۹, ۱۳۹۶
نکات ایمنی مواد شیمیایی

نکات ایمنی مواد شیمیایی معمول در آزمایشگاه ها

هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید سدیم اشکال مصرف: مواد شیمیایی واسطه ای، بازکننده های فاضلاب، از بین برنده رنگ نقاشی، محلول قلیایی فوی کربنات سدیم، محلول قلیایی […]