نکات ایمنی تانک ازت

خرداد ۱۵, ۱۳۹۶
تانک ازت مایع

دستورالعمل ایمنی تانک ازت مایع | تانک نیتروژن | اصول نگهداری تانک ازت

دستورالعمل ایمنی تانک ازت مایع تحت فشار اتمسفر نرمال، نیتروژن بصورت مایع بین دمای 200- و 196- درجه سانتی گراد ( 346- و 44/320- درجه فارنهایت […]