نگهداری میکروسکوپ

مهر ۲۵, ۱۳۹۶
میکروسکوپ المپیوس

معرفی و راهنمای استفاده و نگهداری میکروسکوپ ها

میکروسکوپ میکروسکوپ ( Microscope ) برگرفته از واژه های یونانی micros به معنای کوچک و skopien به معنای دیدن یا بررسی کردن است. در این بخش […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶
اصول نگهداری میکروسکوپ

اصول نگهداری از میکروسکوپ | فروش میکروسکوپ، تجهیزات آزمایشگاهی آذین

برای حفظ کیفیت عملکرد میکروسکوپ آگاهی از نحوه صحیح نگهداری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که در زیر به نکاتی در این مورد […]