پیپت کنترل مکانیکی

آبان ۲۷, ۱۳۹۶

پیپت چیست نحوه پیپت کردن و موارد استفاده از پیپت

پیپت ها پیپت ها ابزارهایی برای انتقال یا اندازه گیری حجم های کوچک از مایعات از یک ظرف به ظرف دیگر با دقت بسیار هستند. مدل […]