صفحه اصلی

  • تانک ازتانواع تانک ازت کمپانی MVE آمریکا و YDS چین در حجم های مختلف
  • آذین تجهیزتامین تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی، تحقیقاتی و کنترل کیفی
  • شیشه آلات آزمایشگاهیانواع شیشه آلات و چینی آلات آزمایشگاهی
  • میکروسکوپانواع میکروسکوپ و لوازم جانبی آن از کمپانی NIKON , OLYMPUS ژاپن و کمپانی های چینی
  • تجهیزات آزمایشگاهی آذینتجهیزات و لوازم آموزشی برای مدارس، دانشگاه ها و ...